İletişim

2016-06-17 12.22.28 pm

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz
Program Danışmanı ve AKTS/DS Koordinatörü

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Finansal İktisat Bilim Dalı Başkanı
ahmetyilmaz@marmara.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Togan Karataş
Program Danışmanı Yardımcısı

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

togan.karatas@marmara.edu.tr

Reklam