Hakkımızda

Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ekonomi ve finans alanındaki yeni eğilimlerin gerektirdiği donanımlara yönelik olarak öğrencileri hazırlamakta ve kamu veya özel kesimde finansal piyasalar, bankacılık, sigortacılık, reel sektör ve ekonomi ile ilgili alanlarda kariyer planlayan öğrenciler için gerekli donanımları sağlamaktadır.

Money

Programda, sektörel deneyime sahip, uygulama bilgisi de olan öğretim üyelerimizin katkılarıyla öğrencilerin, bankacılık, borsa, sigortacılık, uluslararası finans, Dünya ve Türkiye ekonomisi alanlarında teorik ve uygulamalı bilgiler edinerek, analiz yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program, müfredatta yer alan derslerin yanında, güz ve bahar dönemlerinde düzenlenen, diğer üniversitelerden akademisyenler, sektör uzmanı profesyonellerin konuk edildiği para- banka- finans konuları öncelikli olmak üzere Dünya ve Türkiye ekonomisini güncel sorunlarının tartışıldığı Marmara Üniversitesi Finansal İktisat Seminerleri ile desteklenmektedir.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans programı olarak açılan programımızdan mezun olan öğrencilerimiz Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanmaktadır. Başvuru için lisans diplomasına sahip olmak ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün açıkladığı başvuru şartlarını karşılamak yeterlidir.

Sınavlar yazılı olarak veya proje sunumu biçiminde yapılmakta; verilen derslerden ve dönem projesinden başarılı olma koşuluyla mezun olunabilmektedir. Mezun olan öğrencilerimizden başarılı olanların dilemeleri halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapma hakkı bulunmaktadır. Mezunlarımız genellikle, bankacılık, borsa, sigortacılık, uluslararası finans alanlarında istihdam edilmektedir. Halihazırda çalışmakta olanlar tarafından da ilgi gören programdan mezun olan öğrenciler, mezuniyet sonrasında mevcut işyerlerinde daha üst görevlere gelmek açısından da avantaj elde etmektedirler.

Reklam