Etkinliklerimiz

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU 14 Aralık 2022 Çarşamba günü finansal iktisat seminerleri kapsamında bizlerle birlikte oldu.  Prof. Kozanoğlu, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. Yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Ekonomistlerinin hazırladıkları rapora atıfta bulunarak dünya ekonomisindeki 5 ana eğilimi ele aldı. Bunlar;  Küresel iklim değişikliği, Demografi, Kentleşme, Teknolojik gelişmeler ve Küresel eşitsizlikti.

Etkinlikte, Birleşmiş Milletler’in yaptığı açıklamaya istinaden dünya nüfusunun 8 milyara ulaşmış olması, genç nüfusun azalırken orta yaş ve üstü nüfusun artması, iklim değişikliğine bağlı gıda ve su sıkıntısının günden güne artması, Covid’in dünya ticareti ve tedarik zincirinde yaşattığı sorunlara ek olarak  Ukrayna-Rusya savaşı’nın yarattığı gıda, emtia, gaz ve fosil yakıt krizi, yenilebilir enerji yatırımları tamamlanmadan fosil yakıt yatırımlarının kesilmesi ile yaşanan enerji sıkıntısı, güvenlik adı altında teknolojiye getirilen yasaklamalar –Batı’nın Çin’e uyguladığı teknolojik yaptırımlar ve kısıtlamalar örneğin; Çip krizi–,  göç dalgasının daha da artarak devam etmesi ancak şehirlerin alt yapılarının buna hazırlıklı olmaması, köyden kente göçün bir yandan da tarım üretimine indirdiği darbe, ülkeler arası azalan ama ülkelerin kendi içlerinde artan gelir eşitsizliğinin ekonomik kriz ile birleşmesi sonucu sağ popülist liderlerin, ırkçı söylemlerin ve partilerin yükselişe geçmesi, küreselleşmenin  korumacı politikalarla kısıtlanması ve bunun dünya ticaretine etkileri konuları kapsayan  interaktif ve zevkli bir söyleşi gerçekleştirildi.

DSC_0004*
DSC_0010*DSC_0001

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Finansal iktisat seminerleri kapsamında 01.12.2022 tarihinde Anadolubank hazine bölümü likidite yönetimi birim Müdürü Selçuk Arıca konuğumuzdu. Selçuk Bey bizimle hem genel olarak bankacılık deneyimlerini hem de özel olarak bankalarda aktif yönetimi süreçleri ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Bu vesile ile derslerde teorik olarak tartıştığımız konuları bir uygulamacının gözünden dinleme fırsatı bulduk.

DSC_0008*
DSC_0011
*
DSC_0018

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fakültemiz Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kulübünün  düzenlediği “Ekonomi Mercek Altında” başlıklı etkinlik 4 Mart 2020 tarihinde İbrahim Üzümcü konferans salonunda gerçekleştirildi. Ekonomist ve Altınbaş öğretim üyesi Dr. Mahfi Eğilmez ve Finansal İktisat Programı öğretim üyemiz Prof. Dr. Devrim Dumludağ’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik büyük bir ilgi gördü.

m

Dr. Mahfi Eğilmez Türkiye ve Dünya ekonomisindeki yakın gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasına koronavirüsün (COVID-19) başta Çin ve dünya ekonomisine etkilerini tartışarak başladı. Cari açık, dış ticaret, faiz, enflasyon ve işsizlik gibi makro ekonomik göstergeleri yorumlayan Eğilmez, Merkez Bankası ve Hazine arasındaki transferlere, bütçe açığına ve faiz politikalarına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

m1

Prof. Dr. Devrim Dumludağ konuşmasında koronovirüsün Çin ekonomisindeki etkisini NASA uydularının Çin üzerindeki hava kirliliğindeki azalma görseli ile göstererek içinde bulunduğumuz dönemde büyük bir değişimin yaşandığını ve dijital ekonomi, bilgi çağı, yapay zeka, endüstri 4.0, eşitsizlikler, çevreye verdiğimiz zararlar, sürdürülebilirlik ve iklim değişiminin çokça konuşulacağı öngörüsünde bulundu.

m2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prof. Dr. Murat Çokgezen’in de katıldığı ve birçok çarpıcı örnek ile zenginleşen seminer esnasında katılımcılar derslerde gördükleri konuları ve teknikleri gerçek hayat ile bağdaştırma imkanı buldular.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Finansal İktisat Seminerleri kapsamında 05.12.2019 tarihinde Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan ALÇIN konuğumuz oldu. Prof. ALÇIN dünyadaki ve Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler hakkında çeşitli uluslararası kaynaklardan derlediği verilerle bir sunum yaptı.

32915b32-dac4-4bcf-b16c-f2e9a5e67622

Büyüme, cari açık, istihdam, enflasyon, faiz oranları, kapasite kullanım oranları gibi temel makroekonomik göstergeler üzerinden sunumunu gerçekleştiren ALÇIN 2020 ve sonrası için de olası ekonomik büyüme senaryolarını son günlerde sıkça tartışılan dünya çapında bir resesyon beklentisini de dikkate alarak tartışmaya açtı.

IMG_3512 (1)

İktisat Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Devrim Dumludağ’ında katıldığı Seminer sonunda soru cevap bölümünde katılımcıların ilgiyle sordukları soruları cevaplandıran Prof. ALÇIN’ın, bankacılık sistemi, kredi genişlemesi ve inovasyon konularına da değinmesi ile etkinlik sona erdi.

IMG_3514

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Finansal İktisat Seminerleri kapsamında 21.10.2019 da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Aktaş konuğumuz oldu. Prof. Aktaş Girişimcilik, KOBİ’ler ve KOBİ finansmanı konusunda nüktelerle süslediği ayrıntılı bir sunum yaptı.

15c33d07-5ba9-40b9-8abe-04a53ad85515

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İclal Attila Ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Öğretim üyesi Doç. Dr. Gülcan Çağıl’ın da katıldığı etkinlikte Prof. Aktaş, Türkiye’nin girişimci profili ile KOBİ’lerin içinde bulunduğu konjonktürü değerlendirdi.

IMG_1787

Seminer öğrencilerin konuya ilişkin soru ve yorumları ile sona erdi.

66c37e84-bd7e-4583-bae0-f1112481bf47

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

FİNANSAL İKTİSAT SEMİNERLERİ KAPSAMINDA 19 MART 2019 SALI GÜNÜ GROUPAMA SİGORTA RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MÜDÜRÜ İLKAY AYDOĞDU’YU AĞIRLADIK. AYDOĞDU, SİGORTA SİRKETLERİNDEKİ RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI HAKKINDA KAPSAMLI BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ. SEMİNERDE SİGORTA ŞİRKETLERİ AÇISINDAN SON DÖNEMDE ÖNEM ARZ EDEN SOLVENCE II VE COSO KÜPÜ KONULARI DETAYLI OLARAK ELE ALINDI.

IMG_5702

SEMİNERDE AYRICA SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ RİSKLER;FİNANSAL RİSKLER, OPERASYONEL RİSKLER KONULARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER PAYLAŞILDI. SEMİNER SEKTÖR UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ İLE SONA ERDİ.

IMG_5705

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

M.Ü. FİNANSAL İKTİSAT SEMİNERLERİ KAPSAMINDA 22 KASIM 2018 SALI SAAT 19.30′ DA ERSNT & END YOUNG KURUMSAL FİNANSMAN DEPARTMAN MÜDÜRÜ ALPER AKALIN’IN KATILDIĞI “FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDEN ÖNEMLİ ?” BAŞLIKLI SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

IMG_3079

Prof. Dr. Murat ÇOKGEZEN’in de katıldığı seminerde Ernst & Young Kurumsal Finansman Departmanı Kıdemli Müdürü Alper Akalın Finansal İktisat yüksek lisans öğrencileri ile deneyimlerini paylaştı.

IMG_3076

Akalın konuşmasında iki konu üzerinde odaklandı. Bunlardan biri finans sektöründeki kariyeri ile ilişkiliydi. Konuğumuz kendi kariyer hikayesinden yola çıkarak finans sektöründeki kariyer fırsatları, sektörde aranan nitelikler, sektörün artıları ve eksilerinden bahsetti.

IMG_3075

Konuşmanın ikinci odak noktası “bir finanscı ne yapar?” sorusunun cevabı ile ilişkiliydi. Akalın yine kendi tecrübelerine dayanarak kariyeri boyunca yaptığı işlerin niteliklerinden ve  uzmanlık alanı olan şirket değerlemelerinden bahsetti. Aracı kurumlarda çalışırken değerlemeleri potansiyel hisse senedi alıcıları için, yatırım danışmanlık şirketlerinde çalışırken ise çoğunlukla şirketlerin kendi sahipleri için yaptığını belirti. Bu bölümde hisse senedi ve firma değerlemesinin nasıl yapıldığı konusunda  bilgiler verdi. Özellikle bu bölüm, ders kitaplarında teorik olarak görülen konuların pratikte nasıl uygulandığını görmek açısından aydınlatıcı oldu. Son bölümde katılımcılar akıllarına takılan konular hakkında Akalın’a sorular sordular. Tüm katılımcıların keyif aldığı bir seminer oldu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL İKTİSAT SEMİNERLERİ KAPSAMINDA 20 KASIM 2018 SALI SAAT 19.00′ DA BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞ MURAKIPLARINDAN DR. GÖKSEL TİRYAKİ’NİN KATILDIĞI  “PARA VE FİNANSIN DÜNÜ BUGÜNÜ” BAŞLIKLI SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

IMG_3068

IMG_3058

Dr. Göksel Tiryaki sunumunda para ve finansın tarihsel gelişimini ele aldıktan sonra dünya ekonomisinde 1970 sonrası finansallaşma sürecinin ortaya çıkardığı belirsizlik ve risklerin altını çizdi. IMG_3040

Dr. Tiryaki, 2009 küresel ekonomik krizini takip eden süreçte başat merkez bankalarının bilançolarındaki gelişmeleri ve sonuçlarını tartışmaya açtı.

IMG_3046

IMG_3060

Seminer yüksek lisans öğrencilerinin soru, yorum ve değerlendirmeleri ile sona erdi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

M.Ü. FİNANSAL İKTİSAT SEMİNERLERİ KAPSAMINDA 12 KASIM 2018 PAZARTESİ SAAT 19.00 DA DOÇ. DR. HÜSEYİN SELİMLER’İN KATILDIĞI EKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARINDAN OLAN “REEL SEKTÖRÜN FİNANSAL KESİME OLAN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI” BAŞLIKLI SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

IMG_3009

Seminere Prof. Dr. Ahmet YILMAZ, Prof. Dr. İclal ATTİLA, finansal iktisat yüksek lisans programı öğrencileri ve konuklar katıldı.

IMG_2976

Doç. Dr. Hüseyin SELİMLER Sunumunda güncel ampirik verilerden hareketle Türkiye ekonomisinde finans sektörünün içinde bulunduğu konjonktürü değerlendirdi. Dr. Selimler, bankacılık sektörü açısından kredi riskinin yönetiminin önemini vurguladıktan sonra günümüzde reel sektöre verilen bazı kredilerin yeniden yapılandırılmasının bankacılık sisteminin bilanço yapısı ve performans göstergelerini nasıl olumlu etkilediğini ortaya koydu. Dr. Selimler  konuşmasında ayrıca,  reel sektöre verilen kredilerin yeniden yapılandırılması hususu ile ilgili güncel mevzuatı da değerlendirdi.

IMG_2992IMG_3005  Etkinlik, Katılımcıların soruları ve değerlendirmelerle sona erdi.IMG_2973 (2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nanna
Hocalarımızla birlikte Nanna Restaurant’ta iftardaydık · 18.06.2016
Reklam