Hoş geldiniz!

MudurGünümüzde finans, mikro veya makro açıdan ulusal ya da küresel düzeyde hayatımızı etkileyen kritik bir olgudur. Birey, aile, şirket, devlet ve uluslararası düzeyde paranın nereden, nasıl, hangi şartlarda bulunacağı son derece önemlidir. Finans sektöründeki gelişmeler ulusal ve küresel iktisadi büyüme ve uluslararası ticaret açısından da hayati bir rol oynamaktadır. Ülkemizde de sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve liberal ekonomi politikaları nedeniyle finans sektörünün uluslararasılaşma seviyesi yükselmiştir. Diğer taraftan önemli sayıda beyaz yakalının istihdam edildiği finans alanında nitelikli personel ihtiyacı da artmıştır.

Finansal iktisat yüksek lisans programı ekonominin finansla ilgili tüm alanlarında giderek artan nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Program finans alanında uzmanlaşmak isteyen adayların taleplerini karşılamaya yöneliktir. Programdan mezuniyet güz ve bahar döneminde toplam 60 kredinin tamamlanması ve danışman öğretim üyesi eşliğinde dönem projesinin hazırlanması ile mümkün olmaktadır. Programa katılan öğrencilerimizin finansal iktisat alanında entelektüel donanımlarının artacağına ve iş hayatında kariyer hedefleri için gerekli olan kazanımları edineceklerine olan inancım tamdır.

En iyi dileklerimle…
imza

 

Reklam